Supervisie

Captum biedt supervisie aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en GZ-psychologen in opleiding tot specialist, zowel voor differentiaties Kind en Jeugd en Volwassenen en Ouderen. De supervisies worden groepsgewijs aangeboden met twee supervisoren per groep. De supervisie kan zowel via een online video verbinding als face to face worden aangeboden. We hebben geen vaste locatie, maar laten deze afhangen van de wensen van de deelnemers. Bij voldoende belangstelling zijn er mogelijkheden op andere plaatsen in het land, doorgaans nabij het centraal station. Ook kunnen wij een supervisiereeks op locatie binnen de instelling verzorgen, bijvoorbeeld ten behoeve van deskundigheidsbevordering

Er wordt zoveel mogelijk casus overstijgend en thematisch gewerkt. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: functionele persoonlijkheidsdiagnostiek, diagnostiek van executief functioneren, betrouwbare verandering van testscores, rapportage, verantwoord klinisch redeneren, profilering ten opzichte van andere specialisten enzovoorts. Vanzelfsprekend is ook altijd ruimte voor inbreng van casuïstiek door de deelnemers. 

Er wordt gewerkt met een beveiligde internetomgeving waar casuïstiek geanonimiseerd tijdelijk kan worden opgeslagen ter bespreking in de groep. Ook bieden we een platform voor het uitwisselen van literatuur, videofragmenten, ted talks et cetera, ter ondersteuning van de supervisie. Uniek aan de supervisie is verder dat deze integratief is: er wordt gekeken vanuit een brede, geïntegreerde visie op persoonlijkheid, psychopathologie en cognitief functioneren.

Meer weten?